atomske jezgre


atomske jezgre
• atomic nuclei

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • atomski — àtōmskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na atome, koji pokreće atomska energija [atomska centrala; atomska fizika; atomska jezgra; atomsko oružje] 2. pren. a. koji je vrlo malen; infinitezimalan b. koji je pun snage SINTAGMA atomska bomba vojn …   Hrvatski jezični portal

 • nȕkleārnī — nȕkleārn|ī prid. koji se odnosi na atomsku jezgru [∼a energija] ∆ {{001f}}∼a eksplozija oslobađanje energije nuklearnog eksploziva na principu fisije, odnosno termonuklearnog eksploziva na principu fuzije pri nuklearnoj eksploziji; ∼a elektrana… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • àtōmskī — àtōmsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na atome, koji pokreće atomska energija [∼a centrala; ∼a fizika; ∼a jezgra; ∼o oružje] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji je vrlo malen; infinitezimalan b. {{001f}}koji je pun snage ∆ {{001f}}∼a bomba vojn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nuklearni — nȕkleārnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na atomsku jezgru [nuklearna energija] SINTAGMA nuklearna eksplozija oslobađanje energije nuklearnog eksploziva na principu fisije, odnosno termonuklearnog eksploziva na principu fuzije pri nuklearnoj… …   Hrvatski jezični portal

 • neutron — neùtrōn m <G neutróna> DEFINICIJA fiz. elementarna čestica, barion, bez električnog naboja i spina 1/2 (fermion), mase približno jednake protonu, sastavni dio atomske jezgre SINTAGMA slobodni neutron neutron koji se nalazi izvan jezgre,… …   Hrvatski jezični portal

 • dezintegrácija — ž 1. {{001f}}raspadanje, rastvaranje, narušavanje neke cjelovitosti, razbijanje onoga što čini unutarnju vezu [∼ političke stranke] 2. {{001f}}a. {{001f}}fiz. spontani raspad atomske jezgre nekog radioaktivnog elementa, posljedica je radioaktivno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • fìzika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}prirodna znanost, proučava opća svojstva i građu tvari i pojava u prirodi dostupnih mjerenju; otkriva zakonitosti po kojima se te pojave zbivaju (dijeli se na optiku, mehaniku, akustiku itd.) 2. {{001f}}fizički međusobni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • físija — ž fiz. cijepanje, dioba teške atomske jezgre (kao što je uran) na dva dijela što je praćeno emisijom dva ili tri neutrona i oslobađanjem velikih količina energije; može se desiti spontano ili kao rezultat ozračavanja neutronima ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kòzmičkī — kòzmičk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na kozmos [∼a prašina]; svemirski 2. {{001f}}koji je sveobuhvatan [∼i problem] ∆ {{001f}}∼a brzina brzina potrebna da bi se tijelo održalo u orbiti oko Zemlje; ∼e zrake teške atomske jezgre koje na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • neùtrōn — m 〈G neutróna〉 fiz. elementarna čestica, barion, bez električnog naboja, sastavni dio atomske jezgre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pròtōn — m 〈G protóna〉 fiz. elementarna čestica, barion, pozitivnog elementarnog električnog naboja, sastavni dio svake atomske jezgre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika